Senso Security järjestää turvallisuuskoulutuksia ammattitaidolla Pohjois-Suomessa. Voit osallistua koulutuskalenterissa ilmoitettuihin avoimiin koulutuksiin tai tilata meidät kouluttamaan sovittuna ajankohtana 5-30 hengen ryhmää, vaikka osana työpaikan virkistyspäivää tai omana työpaikkakoulutuksena. Pyydä tarjous yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla info@sensosec.fi

Senso Securityn järjestämät turva-alan koulutukset:

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h)

 

Koulutuksen tavoite

Antaa valmiudet hyväksytysti kurssin toteuttaneelle toimia järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintolaissa, laivalla tai leirialueella. Peruskurssin todistuksella haetaan poliisilta lupa toimia järjestyksenvalvojana.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan viranomaisen vahvistaman sisällön ja koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.

 

 • järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
 • järjestyksenvalvojan tehtäviä
 • fyysisen voimankäytön perusteita
 • järjestyksenvalvojan toimivaltuuksia
 • hätäensiapua

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h)

 

Koulutuksen tavoite

Kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvoja voi hakea uutta hyväksyntää poliisilta.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan viranomaisen vahvistaman sisällön ja koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.

 • yleisötilaisuudet
 • lainsäädäntö
 • järjestyksenvalvojana toimiminen
 • henkilön ja tavaroiden tarkastus

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutukset

 

Koulutuksen tavoite

Lisätä vartijoiden ja järjestysvalvojien valmiutta toimia ääritilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti. Voimankäyttökurssit ovat avoimia vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Kaasusumutinkoulutukseen voi osallistua myös yksityishenkilöt perustellusta syystä.

 

Koulutukset 

 1. Voimankäytön perusosa (6h) vartijoille ja järjestyksenvalvojille
 2. Kaasusumutinkoulutus (5h) voimankäytön perusosan suorittaneille vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuvilta yksityishenkilöiltä ei vaadita pohjakoulutusta.
 3. Teleskooppipatukkakoulutus (5h) voimankäytön perusosan suosittaneille vartijoille.

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäytön kertauskoulutus (8h)

 

Koulutuksen tavoite

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien, jotka kantavat voimankäyttövälinettä, pitää kerrata ja päivittää voimankäyttötaitojaan vuosittain.

 

Koulutuksen sisältö

 • Voimankäyttöä ja voimankäyttövälineiden koskevan lainsäädännön kertaus
 • Voimankäyttövälineillä harjoittelu ja kertaus
 • Voimankäyttövälinekohtaiset näyttökokeet

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (16h)

 

Koulutuksen tavoite

Syventää ja monipuolistaa voimankäyttötaitoja. Voidaan suorittaa omaehtoisesti tai viranomaisen suosituksesta tilaisuuden vaativuuden vuoksi.

 

Koulutuksen sisältö

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa käydään läpi laajasti teorioilla ja käytännön harjoituksilla voimankäyttöä vaativia tilanteita. Koulutuksen painopiste on fyysisten voimakeinojen sekä voimankäyttövälineiden hallitsemisessa.

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • Antaa perustietoa työsuojelusta
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

 

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät korttia alihankkijoidensa työntekijöiltä. Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Tulityökorttikoulutus (8h)

 

Koulutuksen tavoite

Tulityökoulutuksen tavoitteena on ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

 

Koulutuksen sisältö

 • Lainsäädäntö, ohjeistus ja osapuolten vastuut
 • Tulityön riskit ja niiltä suojautuminen
 • Tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
 • Alkusammutusvälineiden käyttö ja hätätilanteissa toimiminen

 

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista

Alkusammutuskoulutus (2h)

 

Koulutuksen tavoite

Lisätä sammutuksen tehokkuutta ja estää tulipalon leviämistä. Tuloksellinen alkusammutus voi vähentää merkittävästi tulipalon tuhoja tai estää ne.

 

Koulutuksen sisältö

 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö

 

Seuraavat avoimet koulutukset löydät koulutuskalenterista