KOULUTUKSET

Senso Security järjestää turvallisuuskoulutuksia ammattitaidolla Pohjois-Suomessa. Voit osallistua koulutuskalenterissa ilmoitettuihin avoimiin koulutuksiin tai tilata meidät kouluttamaan sovittuna ajankohtana 5-30 hengen ryhmää, vaikka osana työpaikan virkistyspäivää tai omana työpaikkakoulutuksena. Pyydä tarjous yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla info@sensosec.fi
PYYDÄ TARJOUS
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI (40H)

Koulutuksen tavoite
Antaa valmiudet hyväksytysti kurssin toteuttaneelle toimia järjestyksenvalvojana yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintolaissa, laivalla tai leirintäalueella. Peruskurssin todistuksella haetaan poliisilta lupa toimia järjestyksenvalvojana.

Koulutuksen sisältö
Koulutus toteutetaan viranomaisen vahvistaman sisällön ja koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.
•   järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
•   järjestyksenvalvojan tehtäviä
•   fyysisen voimankäytön perusteita
•   järjestyksenvalvojan toimivaltuuksia
•   hätäensiapua

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI (8H)

Koulutuksen tavoite
Kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvoja voi hakea uutta hyväksyntää poliisilta

Koulutuksen sisältö
Koulutus toteutetaan viranomaisen vahvistaman sisällön ja koulutusmateriaalin mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään mm.
•   yleisötilaisuudet
•   lainsäädäntö
•   järjestyksenvalvojana toimiminen
•   henkilön ja tavaroiden tarkastus

Vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutukset

Koulutuksen tavoite
Lisätä vartijoiden ja järjestyksenvalvojien valmiutta toimia ääritilanteissa turvallisesti ja tehokkaasti. Voimankäyttökurssit ovat avoimia vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Kaasusumutinkoulutukseen voi osallistua myös yksityishenkilöt perustellusta syystä.

Koulutukset
1.   Voimankäytön perusosa (6h) vartijoille ja järjestyksenvalvojille
2.   Kaasusumutinkoulutus (5h) voimankäytön perusosan suorittaneille vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Koulutukseen osallistuvilta yksityishenkilöiltä ei vaadita pohjakoulutusta.
3.   Teleskooppipatukkakoulutus (5h) voimankäytön perusosan suorittaneille vartijoille ja järjestyksenvalvojille.

VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTÖN KERTAUSKOULUTUS (8h)

Koulutuksen tavoite
Vuosittainen voimankäytön kertaus on lakisääteinen kaikille vartijoille sekä turvallisuusalan elinkeinonluvanhaltijan palveluksessa työskenteleville järjestyksenvalvojille, jotka kantavat työtehtävissään voimankäyttövälineitä.

Koulutuksen sisältö
•   Voimankäyttöä ja voimankäyttövälineiden koskevan lainsäädännön kertaus
•   Voimankäyttövälineillä harjoittelu ja kertaus
•   Voimankäyttövälinekohtaiset näyttökokeet

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (16h)

Koulutuksen tavoite
Syventää ja monipuolistaa voimankäyttötaitoja. Voidaan suorittaa omaehtoisesti tai viranomaisen suosituksesta tilaisuuden vaativuuden vuoksi.

Koulutuksen sisältö
Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa käydään läpi laajasti teorioilla ja käytännön harjoituksilla voimankäyttöä vaativia tilanteita. Koulutuksen painopiste on fyysisten voimakeinojen sekä voimankäyttövälineiden hallitsemisessa.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)

Koulutuksen tavoite ja sisältö
•   Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
•   Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
•   Antaa perustietoa työsuojelusta
•   Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
•   Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
•   Pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät korttia alihankkijoidensa työntekijöiltä.

Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta.

Tulityökorttikoulutus (8h)

Koulutuksen tavoite
Tulityökoulutuksen tavoitteena on ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Koulutuksen sisältö
•   Lainsäädäntö, ohjeistus ja osapuolten vastuut
•   Tulityön riskit ja niiltä suojautuminen
•   Tulityösuunnitelman ja tulityöluvan merkitys
•   Alkusammutusvälineiden käyttö ja hätätilanteissa toimiminen

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta.

Alkusammutuskoulutus (2h)

Koulutuksen tavoite
Lisätä sammutuksen tehokkuutta ja estää tulipalon leviämistä. Tuloksellinen alkusammutus voi vähentää merkittävästi tulipalon tuhoja tai estää ne.

Koulutuksen sisältö
•   Tulipalon ominaisuudet
•   Alkusammutuksen merkitys
•   Toiminta tulipalotilanteessa
•   Käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa uusimmista koulutuksistamme.

Senso Security on Pohjois-Suomessa toimiva monipuolinen turvallisuusalan yritys.
YHTEYSTIEDOT

Gneissitie 8 B 15,

90620 Oulu

info@sensosec.fi

050 363 1006

Tietosuojalauseke  | © Senso Security 2021

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram